نکات تغییر و استرداد بلیت خارجی

1مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي بین المللی ايران اير طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات مندرج بر روی بلیت قابل استناد می باشد .
به منظور استرداد می بایستی به لیست رزروها که در ذیل نام کاربری در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد ،مراجعه و دکمه استرداد را پس از انتخاب دلیل استرداد کلیک نمایید . لازم به ذکر است وجه قابل استرداد فقط به کارت پرداخت کننده مسترد می گردد .

2از آنجائیکه نرخ بلیت های رفت و برگشت به نسبت از مجموع نرخهای دو بلیت یکطرفه در همان مسیر ارزان تر است ، در صورت تقاضای استرداد بلیت رفت و برگشتی که تنها یک مسیر آن استفاده شده، هزینه استرداد با کسر مبلغ یک بلیت یکطرفه با بالاترین نرخ موجود در آن کابین محاسبه می گردد، لازم به ذکر است در صورت No-Show  در مسیر برگشت ، هزینه آن نیز لحاظ خواهد شد .

3مهلت کنسل کردن رزرو تا 24 ساعت قبل از ساعت پرواز می باشد در غیر اینصورت استرداد وجه با کسر جریمهnoshow   صورت می پذیرد .

4-کلاس نرخی E  غیر قابل استرداد و تغییر می باشد و در صورت عدم استفاده بلیت در تاریخ مقرر ،وجه بلیت بصورت کامل سوخت خواهد شد . بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG  مي باشد .

5- هزينه No-Show  در کلیه کلاسهاي نرخي L, X, N,Q,K,M,V,S,Y,I,C,J   مبلغ 6.000.000 ريال مي باشد و هزينه تغيير تاريخ کلیه کلاس های نرخي  به استثنائ Q,V,S,Y,C,J  مبلغ 4.000.000 ريال مي باشد. هزينه استرداد کلیه کلاس های نرخي مبلغ 4.000.000 ريال مي باشد. 
6بار مجاز همراه مسافر در کابین اکونومی30کیلوگرم ودر کابین بیزینس 40کیلوگرم مي باشد . بار مسافر نوزاد در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.

(هزینه های اعلام شده مختص بلیت های بین المللی با شروع مسافرت از ایران می باشد .)

 
7- هزینه های اعلام شده در پروازهای بین المللی از مبدا شهرستان (به استثنا پروازهای نماد مشترک ) 75% هزینه های تعیین شده از تهران می باشد .

8- هر گونه تغییر در بلیت قبل از شروع مسافرت بر اساس نرخ روز محاسبه و در صورت افزایش از مسافر دریافت خواهد شد . 

بیزینس

بیزینس

اکونومی

اکونومی

اکونومی

J,C

I

Y,S,V,Q

K,M

N,X,L

هزینه  تغییرات و کنسلی بلیت های بین المللی

 

 

تغییر تاریخ

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان کلاس نرخی

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

 

بعد از شروع مسافرت

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

نرسیدن به پرواز

(( کنسل کردن در بازه 24 ساعت مانده به پرواز))

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

6000000 ریال

 

6000000 ریال

6000000 ریال

6000000 ریال

6000000 ریال

 

بعد از شروع مسافرت

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال یا معادل ارزی

6000000 ریال یا معادل ارزی

 

 

 

 

استرداد

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

 

بعد از شروع مسافرت

کسر مبلغ یک بلیت یک طرفه طبق قانون نرخی

+

هزینه نرسیدن به پرواز