نکات تغییر و استرداد بلیت خارجی

نکات تغییر و استرداد بلیت خارجی

1- مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي داخلي ايران اير طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات مندرج بر روی بلیت قابل استناد می باشد .
به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در ذیل نام کاربری در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد مراجعه و دکمه استرداد را پس از انتخاب دلیل استرداد کلیک نمایید . لازم به ذکر است وجه قابل استرداد فقط به کارت پرداخت کننده مسترد می گردد .

2- از آنجائیکه نرخ بلیت های رفت و برگشت به نسبت از دو بلیت یکطرفه در همان مسیر ارزان تر است بنابر این در صورت تقاضای استرداد بلیت رفت و برگشتی که یک مسیر آن استفاده شده باشد هزینه استردادی همیشه با کسر یک مسیر یکطرفه با بالاترین نرخ موجود در آن کابین محاسبه می گردد لازم به ذکر است در صورت No-Show در مسیر دوم هزینه آن نیز لحاظ خواهد شد 

3- مهلت کنسل کردن رزرو تا 24 ساعت قبل از ساعت پرواز می باشد در غیر اینصورت استرداد وجه با کسر جریمهnoshow  صورت می پذیرد .

4-کلاس نرخی E غیر قابل استرداد و تغییر می باشد و در صورت عدم استفاده بلیت در تاریخ مقرر ،وجه بلیت بصورت کامل سوخت خواهد شد . بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد .

5- هزينه No-Show در کلیه کلاسهاي نرخي L, X, N,Q,K,M,V,S,Y,I,C,J  مبلغ 6.000.000 ريال مي باشد و هزينه تغيير تاريخ کلیه کلاس های نرخي  به استثنائ Q,V,S,Y,C,J مبلغ 4.000.000 ريال مي باشد. هزينه استرداد کلیه کلاس های نرخي مبلغ 4.000.000 ريال مي باشد. 
6- بار مجاز همراه مسافر در کابین اکونومی30
KG ودر کابین بیزینس 40KG مي باشد . بار مسافر نوزاد در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.

(هزینه های اعلام شده مختص بلیت های بین المللی با شروع مسافرت از ایران می باشد .)

 

 7- هزینه های اعلام شده در پروازهای بین المللی از مبدا شهرستان (به استثنا پروازهای نماد مشترک ) 75% هزینه های تعیین شده از تهران می باشد .

*هر گونه تغییر در بلیت قبل از شروع مسافرت بر اساس نرخ روز محاسبه و در صورت افزایش از مسافر دریافت خواهد شد .


 

بیزینس

بیزینس

اکونومی

اکونومی

اکونومی

J,C

I

Y,S,V

Q,K,M

N,X,L

هزینه  تغییرات و کنسلی بلیت های بین المللی

 

 

تغییر تاریخ

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان کلاس نرخی

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

 

بعد از شروع مسافرت

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

نرسیدن به پرواز

(( کنسل کردن در بازه 24 ساعت مانده به پرواز))

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

6000000 ریال

 

6000000 ریال

6000000 ریال

6000000 ریال

6000000 ریال

 

بعد از شروع مسافرت

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال یا معادل ارزی

6000000 ریال یا معادل ارزی

 

 

 

 

استرداد

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

 

بعد از شروع مسافرت

کسر مبلغ یک بلیت یک طرفه طبق قانون نرخی

+

هزینه نرسیدن به پرواز