نکات تغییر و استرداد بلیت خارجی

*مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي بین المللی ايران اير طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیت قابل استناد می باشد لذا به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد مراجعه و دکمه استرداد را پس از انتخاب دلیل استرداد انتخاب می کنیم . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن 46625949 از ساعت 08:00 صبح تا 18:30 تماس حاصل نمائید . 

*از آنجائیکه بلیت های رفت و برگشتی به نسبت از دو بلیت یکطرفه در همان مسیر ارزان تر است بنابر این در صورت تقاضای استرداد بلیت رفت و برگشتی که یک مسیر آن استفاده شده باشد هزینه استردادی همیشه با کسر یک مسیر یکطرفه با بالاترین نرخ موجود در آن کابین محاسبه می گردد قابل ذکر است در صورت No-Show در مسیر دوم هزینه آن نیز لحاظ خواهد شد 

*قابل ذکر است مهلت کنسل کردن رزرو تا 24 ساعت قبل از ساعت پرواز می باشد در غیر اینصورت شامل هزينه No-Show
میگردد .
*کلاس نرخی E غیر قابل استرداد وتغییر می باشد و در صورت عدم استفاده در تاریخ مقرر ، بلیت بصورت کامل سوخت خواهد شد . بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد .
* هزينه No-Show در کلیه کلاسهاي نرخي L , X , N ,Q ,K ,M ,V ,S ,Y ,I ,C , J مبلغ 6.000.000 ريال مي باشد و هزينه تغيير تاريخ کلیه کلاس های نرخي  به استثنائ Q,V,S,Y,C,J مبلغ 4.000.000 ريال مي باشد. هزينه استرداد کلیه کلاس های نرخي مبلغ 4.000.000 ريال مي باشد. 
بار مجاز همراه مسافر در کابین اکونومی30
KG ودر کابین بیزینس 40KG مي باشد .

*هزینه های اعلام شده مختص بلیت های بین المللی با شروع مسافرت از ایران می باشد .

*هزینه های اعلام شده در پروازهای بین المللی از مبدا شهرستان (به استثنا پروازهای نماد مشترک ) 75% هزینه های تعیین شده از تهران می باشد .

*هر گونه تغییر در بلیت قبل از شروع مسافرت بر اساس نرخ روز محاسبه و در صورت افزایش از مسافر دریافت خواهد شد .

 **** بار مسافر نوزاد (INF) در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.******
 

بیزینس

بیزینس

اکونومی

اکونومی

اکونومی

J,C

I

Y,S,V

Q,K,M

N,X,L

هزینه  تغییرات و کنسلی بلیت های بین المللی

 

 

تغییر تاریخ

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان کلاس نرخی

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

4000000ریال

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

 

بعد از شروع مسافرت

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

تغییر رایگان

در صورت موجود بودن

همان  کلاس نرخی

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

4000000ریال

(یا معادل ارزی)

+

مابه التفاوت احتمالی با نرخ موجود

نرسیدن به پرواز

(( کنسل کردن در بازه 24 ساعت مانده به پرواز))

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

6000000 ریال

 

6000000 ریال

6000000 ریال

6000000 ریال

6000000 ریال

 

بعد از شروع مسافرت

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال

یا معادل ارزی

6000000 ریال یا معادل ارزی

6000000 ریال یا معادل ارزی

 

 

 

 

استرداد

 

بزرگسال = کودک

 

قبل از شروع مسافرت

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

4000000 ریال

+

هزینه نرسیدن به پرواز

 

بعد از شروع مسافرت

کسر مبلغ یک بلیت یک طرفه طبق قانون نرخی

+

هزینه نرسیدن به پرواز