نکات تغییر و استرداد بلیت داخلی


مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي داخلي ايران اير طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات مندرج بر روی بلیت قابل استناد می باشد .
به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در ذیل نام کاربری در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد مراجعه و دکمه استرداد را پس از انتخاب دلیل استرداد کلیک نمایید . لازم به ذکر است وجه قابل استرداد فقط به کارت پرداخت کننده مسترد می گردد .

هرگونه تغییر و یا استرداد در کلیه کلاسهای نرخیJ/C/Y/V/Q/O/M/N/L  از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 30 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر 60درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود.
بار مجاز همراه مسافر در کابین اکونومی 20 کیلو گرم ودر کابین بیزینس 30 کیلوگرم می باشد .
بار مسافر نوزاد (
INF ) در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.
بموجب بند 7-3 توافقنامه چند جانبه شرکتهای هواپیمائی داخلی (هما 
IR ، آسمان EP ، ماهان W5 ، کیش ایر Y9 ، قشم ایر QB ، کارون (نفت ایران NV )، آتا I3 ، معراج JI ، تابان HH ،کاسپین ، ساها ،سپهران IS و وارش ) در خصوص استرداد بلیت آن دسته از مسافران که پرواز خود را از دست داده اند موارد ذیل ضروری است .
 1- بلیت الکترونیک و یا کاغذی آن دسته از مسافرانی که پرواز داخلی اول و یا پرواز دوم خود را به علت تاخیر بیش از دو ساعت و یا ابطال پرواز اول و یا پرواز دوم که قرار بوده است توسط یکی از این یازده شرکت طرف توافق انجام شود از دست داده اند از هر گونه کسر هزینه ابطال بلیت معاف خواهند بود مشروط به اینکه تاریخ صدور این بلیت قبل از تاریخ پرواز باطل شده باشد
2- شرکت هواپیمائی مربوطه ( تاخیر و یا ابطال کننده پرواز ) موظف است بلیت مسیر ابطالی و یا  تاخیر پرواز مسافران خود را ممهور به مهر علت تاخیر و یا ابطال پرواز نموده تا از سوی مسافر به منظور عدم کسر هزینه ابطال بلیت ادامه مسیر و یا برگشت خود به شرکت هواپیمائی دومی ارائه دهد .