نکات تغییر و استرداد بلیت خارجی

مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي بین المللی ايران اير طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیت قابل استناد می باشد لذا به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد مراجعه و دکمه استرداد را پس از انتخاب دلیل استرداد انتخاب می کنیم . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن 46625949 از ساعت 08:00 صبح تا 18:30 تماس حاصل نمائید . 

از آنجائیکه بلیت های رفت و برگشتی به نسبت از دو بلیت یکطرفه در همان مسیر ارزان تر است بنابر این در صورت تقاضای استرداد بلیت رفت و برگشتی که یک مسیر آن استفاده شده باشد هزینه استردادی همیشه با کسر یک مسیر یکطرفه با بالاترین نرخ موجود در آن کابین محاسبه می گردد قابل ذکر است در صورت No-Show در مسیر دوم هزینه آن نیز لحاظ خواهد شد 

- هزينه No-Show بدین معنی است که مسافر رزرو خود را همچنان حفظ کرده ولی در تاریخ و ساعت مقرر نزد کانتر پذیرش در فرودگاه حاضر نشود قابل ذکر است مهلت کنسل کردن رزرو تا 24 ساعت قبل از ساعت پرواز می باشد در غیر اینصورت شامل هزینه مربوطه میگردد .
- کلاس نرخی E غیر قابل استرداد وتغییر می باشد و در صورت عدم استفاده در تاریخ مقرر ، بلیت بصورت کامل سوخت خواهد شد . بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد .
- هزينه No-Show در کلاسهاي نرخي L , X , N مبلغ 3.000.000 ريال مي باشد و هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي مبلغ 2.000.000 ريال مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد .

-  هزينه No-Show در کلاس نرخي M , K ,Q مبلغ 2.000.000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي مبلغ 1.000.000 ريال مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2.000.000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي35KG مي باشد.
- هزينه No-Show در کلاس نرخي V ,S,Y مبلغ 2.000.000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رایگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2.000.000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي40KG مي باشد.
- هزينه No-Show در کلاس نرخي I مبلغ 3.000.000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي 2.000.000 مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2.000.000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي40KG مي باشد.
هزينه No-Show در کلاس نرخي C ,J  مبلغ 3.000.000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رايگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2.000.000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي 50KG مي باشد. 
***** بار مسافر نوزاد (INF) در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.******