مقررات استرداد و تغییر بلیت

نكات مربوط به پروازهاي بين المللي

1-     مقتضی است نام و نام خانوادگی مسافر عینا مطابق با نام و نام خانوادگي مندرج در گذرنامه در سیستم وارد شود تا هنگام پذیرش مشکلی بوجود نیاید . افرادي كه داراي دو گذرنامه ايراني و خارجي مي باشند كه نام و نام خانوادگي آنها در دو گذرنامه متفاوت است در هنگام رزرو بليت ابتدا نام درج شده در گذرنامه ايراني و سپس خارجي مطابق نمونه زیر درج گردد .

مثال : اگرنام مسافر درگذرنامه ايراني BABAK و نام خانوادگی KIANI باشد و همچنین نام و نام خانوادگی مسافر درگذرنامه خارجي NIKOLAS KENTH باشد طریقه درج آن درصفحه اطلاعات مسافربصورت زیر می باشد

NAME:BABAKNIKOLAS

LASTNAME:KIANIKENTH

*تغيير نام در اين سيستم بعد از صدور بليت امكان پذير نمي باشد.

2- مسئوليت رعایت قوانين و مقررات سفر از جمله داشتن گذرنامه و ويزای معتبر بر عهده خود مسافر مي باشد  ،درصورت نياز با واحد رواديد ايران اير با شماره 51007441 تماس حاصل فرماييد .

نكات مهم:

   *گذر نامه مسافر از زمان شروع مسافرت بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

*براي صدور بليط هاي يك طرفه يكي از موارد زير الزامي مي باشد:

الف) دارا بودن گذرنامه كشور مقصد

ب) دارا بودن کارت اقامت كشورمقصد

ج) دارا بودن ويزاي بالاي شش ماه يا ويزاي شینگن نوع D

*در صورتيكه مسافر بليت رفت خود را ازايران اير و برگشت آن را از ايرلاين هاي ديگر به صورت جداگانه(دو بليط مجزا) تهيه كرده باشد ارائه هر دو بليت به كانتر پذیرش مسافر در فرودگاه الزامي مي باشد.

*مسافراني كه داراي ويزاي محدود مي باشند براي صدور بليت رفت و برگشت به محدوده ي اعتبار ويزای خود دقت لازم را به عمل آورند.

3-مسافراني كه خواستار استفاده از بليط هاي تخفيف دار ايران ايركه شامل افراد بالاي 60 سال-دانشجويان-اساتيد دانشگاه و........مي باشند بايد حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه نمايند.

*بليط هاي دانشجويي فقط در دفاتر شعب خارج از كشور صادر مي گردد.

4-مسافراني كه خواستار خدمات ويژه ي پزشكي هستند بايد حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه كرده و فرم پزشكي را دريافت كنند.براي اطلاعات پزشكي مي توانيد با شماره تلفن 46624071-46624333تماس حاصل فرماييد.

5-مسافراني كه خواستار خدمات ويلچر-غذاي مخصوص و یا تخت نوزاد هستند می توانند از طریق همین سامانه هنگام ورود اسامی گزینه مربوطه را انتخاب نمایند .
6- توالی استفاده از کوپن های بلیت ( توالی مسیرها 
، اول مسیر اول ، دوم مسیر دوم ، سوم مسیر سوم ،...) لازم و ضروری است در صورت استفاده از کوپن دوم ، کوپن اول غیر قابل استفاده و استرداد خواهد بود .

7-در خصوص حمل بار اضافي تلفن 51007484 ، در خصوص موجود زنده(حيوان و غیره ) تلفن 51007318 و همچنین در خصوص جنازه متوفی تلفن 51003557 پاسخگو خواهند بود .
8-مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي بین المللی ايران اير طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیت قابل استناد می باشد لذا به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی در ذیل نام کاربری می باشد مراجعه و دکمه استرداد را انتخاب می کنیم . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن 46625949 از ساعت 08:00 صبح تا 18:30 تماس حاصل نمائید . 

از آنجائیکه بلیت های رفت و برگشتی به نسبت از دو بلیت یکطرفه در همان مسیر ارزان تر است بنابر این در صورت تقاضای استرداد بلیت رفت و برگشتی که یک مسیر آن استفاده شده باشد هزینه استردادی همیشه با کسر یک مسیر یکطرفه با بالاترین نرخ موجود در آن کابین محاسبه می گردد قابل ذکر است در صورت No-Show در مسیر دوم هزینه آن نیز لحاظ خواهد شد 

- هزينه No-Show بدین معنی است که مسافر رزرو خود را همچنان حفظ کرده ولی در تاریخ و ساعت مقرر نزد کانتر پذیرش در فرودگاه حاضر نشود قابل ذکر است مهلت کنسل کردن رزرو تا 24 ساعت قبل از ساعت پرواز می باشد در غیر اینصورت شامل هزینه مربوطه میگردد .
- کلاس نرخی E غیر قابل استرداد وتغییر می باشد و در صورت عدم استفاده در تاریخ مقرر ، بلیت بصورت کامل سوخت خواهد شد . بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد .
- هزينه No-Show در کلاسهاي نرخي L مبلغ 2600000 ريال مي باشد و هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد .

-  هزينه No-Show در کلاس نرخي Nمبلغ 1600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد.
- هزينه No-Show در کلاس نرخي Mمبلغ 1600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي30KG مي باشد.
- هزينه No-Show در کلاسهاي نرخي Q مبلغ 1600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رايگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي 30KG مي باشد.
هزينه No-Show در کلاس نرخي V مبلغ 1600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رايگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي 30KG مي باشد.
هزينه No-Show در کلاس نرخي Y مبلغ 1600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رايگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 1000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي40KG مي باشد. 
- هزينه No-Show در کلاس نرخي I مبلغ 2600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رايگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي40KG مي باشد.
هزينه No-Show در کلاس نرخي C مبلغ 2600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رايگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي 40KG مي باشد. 
هزينه No-Show در کلاس نرخي J مبلغ 2600000 ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين کلاس نرخي رايگان مي باشد. هزينه استرداد اين کلاس نرخي مبلغ 2000000 ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين کلاس نرخي 50KG مي باشد.
***** بار مسافر نوزاد (INF) در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.******

نكات مربوط به پروازهاي داخلي:

 

1- هنگام درج نام و نام خانوادگي بایستی دقت شود که مطابق نام و نام خانوادگی مندرج درشناسنامه مسافرباشد تا هنگام پذیرش مشکلی بوجود نیاید و هر گونه جريمه اي بابت مغايرت اسمي به عهده خود مسافر ميباشد .تغيير نام در اين سيستم بعد از صدور بليط امكان پذير نمي باشد.

2-اين سامانه شامل پروازهاي نوع چارتر نمي باشد.

3-مسافراني كه از تخفيف هاي بهزيستي، جانبازي ، خانواده شهدا يا تخفیف ویژه کارکنان استفاده مي كنند بایستی حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه فرمايند.

4-مسافراني كه خواستار خدمات ويژه ي پزشكي هستند بايد حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه كرده و فرم پزشكي را دريافت كنند.براي اطلاعات بيشتر پزشكي ميتوانيد با شماره تلفن46624071-46624333

تماس حاصل فرماييد.

5-مسافراني كه خواستار خدمات ويلچر، غذاي خاص و تخت نوزاد هستند مي توانند بعد از صدور بليت از طريق همين سامانه با شماره تلفن 46621888 تماس و تقاضاي خود را اعلام نماييد.

6-در خصوص حمل بار اضافي تلفن 46628856 ، در خصوص موجود زنده(حيوان و غیره ) تلفن 46628856 و همچنین در خصوص جسد تلفن 46628922 پاسخگو خواهند بود

7-تمامي پروازهاي ايران اير از ترمينال 2 فرودگاه بین المللی مهر اباد انجام مي گرددو مسافر موظف مي باشد يك ساعت و نيم قبل از پرواز در ترمينال فرودگاه حضور داشته باشد.

8-تاخير بيش از دو ساعت در پروازهاي داخلي ايران اير شامل استرداد كامل وجه بليط به مسافر مي باشد.

در پروازهاي که بيش از چهار ساعت تاخير دارد به مسافر در همان مسير یک طغری بليت  با 30% تخفيف تعلق مي گيرد كه مسافر مي تواند با مراجعه به دفاتر فروش ایران ایر آ ن را دريافت كند.

9-مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي داخلي ايران اير طبق اطلاعات موجود در این سامانه یا اطلاعات موجود بر روی بلیت قابل استناد می باشد لذا به منظور استرداد بایستی به لیست رزروها که در صفحه نخست سامانه خرید اینترنتی می باشد مراجعه و پس از تکمیل مشخصات بانکی پرداخت کننده ، مسیر مورد نظر جهت استرداد را انتخاب کرده و دکمه استرداد را می زنیم . لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 46625949 تماس بگیرید . 

کلاس نرخیJ : هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر 40درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. 
بار مجاز همراه مسافر 30 کیلوگرم

برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد
.

کلاس نرخی Cهرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه

و از ساعت 12 ظهر روز قبل از پروازبه بعد با کسر 40درصد
 از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 30 کیلوگرم

برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد
.

کلاس نرخی 
Yهرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه 

و از ساعت 12 ظهر روز قبل از پروازبه بعد با کسر 40درصد
 از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

 بار مجاز همراه مسافر 25 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد
.

کلاس نرخی Vهرگونه تغییر و یااسترداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 20 درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پروازبه بعد با کسر 40درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود
بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم

برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد
.

کلاس نرخی Q: هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 30درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر 60درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم

برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی M: هرگونه تغییر و یا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز با کسر 30درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه و

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد با کسر 60درصد از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم

برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی N: هرگونه تغییر و یا استرداد در این کلاس پروازی مجاز نمی باشد و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد . بار مجاز همراه مسافر

20 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

***** بار مسافر نوزاد (INF) در کلیه کلاسهای فوق شامل 10 کیلو بار همراه می باشد.******

 10 - قیمت بلیط هواپیمای ایران ایر را می توانید از روی سامانه خرید اینترنتی جستجو نمائید .

11-تلفن هاي مورد نیاز مسافرین گرامي:

دفاتر فروش:

الف)ويلا:88805149

ب)ونك:31 -88658727

ج)فردوسي:88325810

د)فرودگاه مهر اباد:46628084

اطلاعات ايران اير فرودگاه مهر اباد:466222

اطلاعات فرودگاه مهر اباد:61021